Elleve på tolv #2 – Goliat

BLOGG

Goliat er andre bok ut i min ‘Elleve på tolv’-serie. Du kan lese mer om bakgrunnen for disse bloggpostene her.

Goliat – Juritzen forlag (2008).

Det gikk fire år fra Gruve 13 ble publisert til Goliat kom ut. I mellomtiden hadde Forfatterne forlag lagt inn årene og jeg hadde begynt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Jeg sendte førsteutkastet  av Goliat til et par av de store forlagene, men også til Juritzen forlag som hadde vært veldig synlig i media på den tiden. Mens jeg ventet på svar fra ‘de store’ ringte en engasjert forlegger meg.  Arve Juritzen hadde lest manus og var begeistret. Vi møttes, og Arve fortalte meg om forlagets forretningside, som blant annet gikk ut på å følge opp hver forfatter tett. Samtidig møtte jeg Anne-Kristin for første gang. AK ble min redaktør på de neste fem bøkene.

AK delte Arves begeistring for manus, men hadde ‘noen små’ anmerkninger. I de kommende årene lært jeg raskt at ‘noen små’ betydde ‘ganske mange’ og ‘en del’ var bortimot armageddon.

Som redaktør har Anne-Kristin vært veldig viktig for meg.Gjennom samarbeidet med henne har jeg utviklet min egen stemme og stil. Forfatter-redaktørrelasjonen er ulik fra forfatter til forfatter. Noen venter  med å sende inn manus til siste ord er skrevet, mens andre diskuterer teksten med redaktøren underveis. Jeg tilhører den siste kategorien. Det vil si, jeg gjør det i dag. Hvorfor dette forandret seg kan du lese om i en senere artikkel (Fredsmekleren).

Researchen knyttet til Goliat var ikke like eksotisk som for Gruve 13. Jeg leste et par grunnleggende bøker om petroleumsnæringen, intervjuet to ingeniører i Statoil og dro til Stavanger for å besøke Norsk oljemuseum. Selve grunnideen til romanen fikk jeg fra Langtidsmeldingen om Forsvaret. Der sto det blant annet at terrorhandlinger mot oljeinstallasjoner på norsk sokkel ikke kunne utelukkes. Mer skulle det ikke til før jeg så for meg hovedtrekkene i historien som til slutt ble Goliat.

Fun fact: Vel, ikke så ‘fun’ der og da. Det viste seg at en liten del av det første opplaget hadde en en feil fra trykkeriet som gjorde at rekkefølgen på flere av sidene ble byttet om.

Fun fact II: Goliatfeltet er som de fleste vet, ingen fiksjon. Feltet ligger 85 kilometer nordvest for Hammerfest. I 2015 ble flyteplattformen ‘Goliat’ gjort klar for slep fra Sør-Korea til Norge.

Kjøp Goliat

Signerte eksemplarer av boken kan bestilles direkte fra forfatter: orjan@orjankarlsson.no

ebok.no

iBooks

 

Sendt av

Sociologist, writer, blogger